Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Technologia jako lek na zrównoważony rozwój w firmie

Technologia jako lek na zrównoważony rozwój w firmie

Rozpoczynając rozważania na temat możliwości wykorzystania technologii, która pomogłaby wdrożyć zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na dotychczasowe problemy, z jakim zmagają się nie tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim otaczające nas środowisko.

Papier, czy to konieczne?

Zauważalnym i głównym problemem jest m.in. wysokie zużycie papieru – jak zatem z punktu widzenia ekologicznego wpływa ono na środowisko?

Sama produkcja papieru powoduje nie tylko wylesianie, ale przyczynia się do zużywania ogromnych ilości energii oraz wody, które następnie skutkują zanieczyszczeniami powietrza oraz wszelkimi problemami odpadowymi. Jak wskazano na platformie theworldcounts.com, papier stanowi ok. 26% wszystkich odpadów na wysypiskach, a w tydzień produkuje się nawet ok 2 mln ton papieru. Ponadto, jak wskazano, przewiduje się, że w latach 2010-2060 zużycie papieru podwoi się, ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie. To wszystko przekłada się na pogorszenie stanu lasów na świecie, a co więcej w przeciągu zaledwie 18 lat (w latach 2001-2019) szacuje się, że zlikwidowano łącznie 386 mln ha lasów.

Na szczęście świat nowych technologii znajduje coraz nowsze metody, w tym rezygnacja z papierowych wersji dokumentów. Nie można jednak oczekiwać, że postęp ten nagle zmieni się i społeczeństwo nagle przestanie korzystać z drukowania papieru. Mimo iż przewiduje się zmniejszanie zużycia papieru w wyniku rewolucji technicznej, to niewątpliwie będzie to jeszcze długi okres czasu, aby być kompletnie niezależnym od tego typu potrzeb (np. druku gazet czy papierowych opakowań).

Konieczność zmian idealnie odzwierciedlają statystyki, które wskazują, że do produkcji papieru wymaga dwa razy więcej zużycia energii niż ma się to w przypadku do plastikowej torebki. Zgodnie z danymi, na 1 kg papieru zużywa się średnio 330l wody, a do zrobienia kartki A4 potrzeba aż 10l wody[1]. Co więcej, oceniono również wpływ odpadów papieru na środowisko, które określa wpływ celulozy i papieru, jako trzecie, co do wielkości przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, a co więcej wybielacze, które stosowane są podczas produkcji, uwalniają toksyczne materiały do wody, powietrza i gleb. Proces rozkładu papieru wiąże się również z jego gniciem, poprzez które emitowany jest metan będący nawet 25 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla.

Weźmy pod uwagę np. kwestię zarządzania dokumentami. Dawniej przeważającym elementem koniecznym do osiągnięcia przez daną firmę była konieczność archiwizacji dokumentów w sposób tradycyjny (papierowy). Dziś ze względu na szereg możliwości i zapewnień bezpieczeństwa naszych dokumentów, wiele firm decyduje się na zmianę w tej kwestii nie tylko ze względów środowiskowych, ale również ze względów oszczędnościowych.

Zarządzanie dokumentami a nowa technologia

Aby ograniczyć negatywne skutki oddziałania na środowisko, istotne jest dążenie do zminimalizowania druku w formie papierowej i konieczne jest przyspieszenie procesu przechowywania dokumentów w sposób elektroniczny. Wiele osób jednak nie miało zaufania, co do bezpieczeństwa przechowywania najważniejszych dokumentów w chmurze ze względu na możliwość utraty danych.

Naprzeciw temu problemu, przez ostatnie miesiące wypracowano wiele możliwości, które nie tylko pomogą w zarządzaniu dokumentami w firmie, ale również przyczynią się do wdrożenia zrównoważonego rozwoju przy odpowiedniej ochronie danych dokumentów. Niewątpliwie, pandemia, z którą mierzymy się jeszcze dziś, znacznie zmieniła bieg cyfryzacji każdej branży. Kluczowym tutaj zamiennikiem jest przykład zamiany modelu pracy na model pracy zdalnej, który musiał zostać wdrożony z dnia na dzień w firmach, co nie było łatwe do osiągnięcia z punktu widzenia niektórych branż.

Istotna zatem tu była zmiana podejścia również względem sposobu zawierania umów, zachowania bezpieczeństwa przy udostępnianiu plików, a także elektroniczne podpisywanie dokumentów. Takim przykładem, który zmienił dotychczasowe podejście wielu firm jest m.in. DoxyChain, czyli firma, która posługuje się bezpieczną siecią opartą na zdecentralizowanych rejestrach zapewniająca bezpieczne przechowywanie wielu danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu podmioty mają możliwość zoptymalizowania procesów biznesowych za pomocą nowej generacji. Idąc tym kierunkiem nie można nie wspomnieć tutaj, iż obecnym trendem wśród branży prawniczej jest LegalTech, który usprawnia proces komunikowania się i przede wszystkim odpowiednio reaguje na zarządzanie dokumentami. Tak daleko idące działania uświadamiają wielu podmiotom, że każda branża powoli decyduje się na optymalizację usług wykorzystując przy tym nową technologię.

Niewątpliwie minimalizowanie druku jest dzisiaj koniecznością w świecie biznesu. Oczywiście na ten moment nie jest możliwe zredukowanie liczby druków do zera. Wynika to m.in. z konieczności przedstawienia dokumentu w formie papierowej organom państwowym. Analizując jednak dotychczasowe zmiany, ta kwestia z roku na rok zmienia się, a więc istnieje szansa, że w przyszłości nastąpi zupełne przejście na zautomatyzowany system przekazywania dokumentów.

Warto jednak na koniec dodać, że nie wymaga się natychmiastowego wdrożenia systemu, który będzie odpowiadał za przechowywanie naszych wszystkich dokumentów. Oprócz dążenia do zabezpieczenia dokumentów w formie elektronicznej zamiennikiem takiej formy może być nawet zaopatrzenie się w produkty energooszczędne takie jak drukarki wielofunkcyjne posiadające dość krótki czas nagrzewania, automatyczny tryb uśpienia czy limity i oszczędności tonerów regulowanych przez te urządzenia.

Zwróćmy uwagę, że technologia jest narzędziem, które może pomóc nam nie tylko umiejętnie wykorzystywać nowe możliwości na rynku, ale przede wszystkim pozwala nam sprostać dzisiejszym wyzwaniom pracy zdalnej przy jednoczesnej zgodzie z naturą.

Opcje finansowania

Warto na koniec dodać, że do 14 maja 2020 r. możliwe było ubieganie się o dofinansowanie PARP „Technologie przyjazne środowisku”[2]. Celem programu było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych, które przyjazne są środowisku dzięki działaniom prowadzącym do rozwoju w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu, produktów oraz usług, które przyczynią się m.in. do ulepszonej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej czy zmniejszonej emisji zanieczyszczeń. Tutaj dofinansowanie mogło zostać wykorzystane na wsparcie inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe a nawet usługi doradcze. Niewątpliwie, tworzenie takich programów, może przyczynić się właśnie do wdrażania technologicznych rozwiązań w wielu przedsiębiorstwach, które są jednocześnie przyjazne środowisku. Jeśli Państwo bylibyście zainteresowani skorzystaniem z tego rodzaju programu, to pomagamy również w pozyskaniu takiego finansowania.

Nasza firma Advicero odpowiedzialnie podchodzi do kwestii dbania o środowisko i podjęła proekologiczne działania w tym kierunku redukując m.in. zużycie papieru w firmie. Staramy się być firmą przyjazną środowisku i Was też serdecznie do tego zachęcamy!


[1] https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts

[2] https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-zakresie-zielonych-technologii