Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Szansa na odzyskanie nadpłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020

Szansa na odzyskanie nadpłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020

Zgodnie z przyjętym w zeszłym tygodniu art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) zwolnienie ze składek za okres marzec-maj będzie dotyczyło także składek ZUS opłaconych w momencie wydawania decyzji.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla Płatników, którzy w oczekiwaniu na decyzję z ZUS o zwolnieniu ich z opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień i maj uiścili płatność do ZUS za te miesiące. Na mocy wcześniejszych przepisów płatności na poczet składek ZUS, za miesiące objęte zwolnieniem nie podlegały zwolnieniu, tzn. gdy Pracodawca uprawniony do 100% zwolnienia, w oczekiwaniu na decyzję opłacił składki ZUS np. za miesiąc marzec, to otrzymał decyzję odmowną odnośnie zwolnienia z opłacania składek ZUS za ten miesiąc.

W przypadku pracodawców, którzy byli uprawnieni do zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50% i w oczekiwaniu na decyzję z ZUS uiścili całość składek za np. miesiąc marzec, ZUS w takim wypadku pomniejszył wartość kwietniowego zwolnienia o wysokość marcowej nadpłaty.

Na mocy nowo przyjętych przepisów, ZUS z urzędu raz jeszcze rozpatrzy wszystkie wnioski o zwolnienie z opłacania składek Płatników, którzy złożyli taki dokument do ZUS do dnia 30 czerwca 2020. ZUS dokona ponownego rozliczenia nawet gdy wydał już w tej sprawie decyzję odmowną.

Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 20 września 2020r. i jak podaje na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych „po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej”. Dotyczy to oczywiście pracodawców, którzy:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosków i ustaleniu nadpłaty na kontach płatników składek, ZUS zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań lub na wniosek płatnika zwróci ją na jego konto. Wnioski o zwrot nadpłaconych składek będzie można składać po otrzymaniu ponownej decyzji z ZUS po dniu 20 września 2020r.