Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Świadczenie dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

Świadczenie dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych

31 marca ostatecznie podpisem prezydenta uchwalono „tarczę antykryzysową”. Swoim zasięgiem obejmuje ona w głównej mierze mikro przedsiębiorców – rządzący uznali, że ta grupa jest najbardziej narażona na straty i ci mogą liczyć na najwięcej benefitów. W tym miejscu wpisują się również osoby samozatrudnione. Są to formy rekompensaty za przestój w działalności, który w normalnych warunkach prawdopodobnie by nie zaistniał. Jakie konkretnie rozwiązania przysługują samozatrudnionym?

To głównie – świadczenie postojowe

To świadczenie za przestój ekonomiczny spowodowany epidemią wirusa. Przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych. W najwyższym wymiarze wynosi 2080 zł już netto czyli nie należy od niego odprowadzać żadnych składek, ani podatku. Warunkiem do spełnienia jest to aby przychód w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku nie przekroczył kwoty 15 681 zł – a dokładniej jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku. Powyższa wartość pochodzi z IV kwartału 2019 roku. Jednocześnie u samozatrudnionych u których przychód w miesiącu złożenia w stosunku do miesiąca poprzedzającego spadł o minimum 15%.  Dodatkowo jeśli działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020, jednak samo zawieszenie nie jest koniecznie.

Warto wspomnieć, że umowy poniżej 1300 zł miesięcznie nie otrzymają tego świadczenia. Osoby na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło; zlecenia) również są uprawnione do pozyskania takiego świadczenia. W ich imieniu wniosek powinien złożyć zleceniodawca.  (artykuł 15zq, 15zr ustawy).

Przy umowach cywilnoprawnych jak i samozatrudnionych warunkiem koniecznym jest nie posiadania innych tytułów do ubezpieczeń. Jeśli, więc chcemy aplikować o świadczenie to nie możemy posiadać umowy o pracę u innego pracodawcy.

Przy rozliczeniach w formie karty podatkowej i jednoczesnym zwolnieniu z opłacania podatku VAT samozatrudnionym przysługuje 1300 zł.

To również – zwolnienie z ZUS

Zwolenie całkowite ze wszystkich składek przysługuje również samozatrudnionym z przychodem do 15 681 zł co stanowi 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia. Zwolnienie przy jednoczesnym zachowania uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Praktyczna porada: zwolnienie działa jeśli jeszcze nie zostały wpłacone składki za kwiecień – w innym razie pieniądze nie zostaną zwrócone. Samą deklaracje należy złożyć w takim sam sposób jak zawsze.

Aby skorzystać z powyższych form pomocy należy prowadzić działalność lub mieć zawartą umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020.

Od 1 kwietnia przez portal ZUS PUE lub w wersji papierowej przesyłając wniosek do ZUS można wnioskować o świadczenie postojowe. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

W ramach projektu Tarczy antykryzysowej 2.0 proponowane jest wydłużenie wypłacania świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na okres maksymalnie 3 miesięcy oraz objęcie zwolnieniem z ZUS (także częściowym) szerszych kategorii przedsiębiorców.