Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Stwierdzenie nadpłaty wystarczające do korekty dochodów zagranicznych podmiotów powiązanych

Stwierdzenie nadpłaty wystarczające do korekty dochodów zagranicznych podmiotów powiązanych

Advicero Nexia wygrało sprawę podatnika, któremu uchylono korzystną decyzję stwierdzającą nadpłatę z uwagi na rzekomy brak właściwości rzeczowej ją wydającego (I SA/Wr 954/19).

Organ II instancji stwierdził nieważność ww. decyzji wskazując, iż niemożliwe było stwierdzenie nadpłaty, bo sprawa dotyczyła korekty dochodów podmiotów powiązanych, a w tym zakresie właściwa jest wyłącznie procedura wzajemnego porozumiewania ewentualnie procedury arbitrażowej.

Z taką rozstrzygnięciem nie zgodził się WSA we Wrocławiu podkreślając, iż nie wystąpiły w tej sprawie przesłanki do wszczynania procedury międzynarodowej. Korekta dochodów była bowiem wynikiem porozumienia pomiędzy spółką holenderską a polską i wystawienia faktury korygującej. Następnie doszło do skorygowania dochodów przez spółkę holenderską, co nie było kwestionowane przez organy podatkowe Królestwa Niderlandów. Zatem korzystna decyzja naczelnika urzędu skarbowego, którą w tym postępowaniu fiskus kwestionował, była zdaniem Sądu prawidłowa. Zdaniem sądu, niesformalizowane działania organów podatkowych Królestwa Niderlandów nie były podstawą do wszczynania międzynarodowej procedury korekty dochodów – jak twierdził fiskus w tej sprawie. Na marginesie Sąd potwierdził również, że postępowanie takie prowadzone jest wyłącznie na wniosek podatnika, a samo postępowanie arbitrażowe  nie wyklucza korzystania z procedur krajowych.

Tym samym Sąd podzielił całkowicie argumentację podnoszoną przez pełnomocników. Po stronie zespołu TAX w Advicero Nexia sprawę prowadzili Katarzyna Klimkiewicz-Deplano i Mirosław Siwiński