Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Sprzedaż internetowa e-commerce a sklepy tradycyjne

Sprzedaż internetowa e-commerce a sklepy tradycyjne

Obecnie sprzedaż dość powszechnie jest prowadzona poprzez dwa kanały – tradycyjnie, poprzez placówki stacjonarne, oraz online, poprzez platformę internetową. Sprzedaż stacjonarna opiera się  głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem oraz bazuje na klasycznych narzędziach marketingowych. Jest powszechnie znana, lecz jej znaczenie wraz z nowymi trendami na rynku oraz zmianami w zachowaniach konsumentów rokrocznie spada. Konsumenci statystycznie coraz rzadziej odwiedzają klasyczne, stacjonarne sklepy, a jeśli tak to często tylko w celu fizycznego obejrzenia towaru. Coraz popularniejszym kanałem dystrybucji jest handel prowadzony w sposób elektroniczny, polegający na zawieraniu transakcji za pomocą Internetu. Sprzedaż internetowa to stosunkowo nowe zjawisko, początki e-commerce w Polsce możemy wprawdzie datować na końcówkę lat 90tych, jednak dopiero ostatnie lata to gwałtowny rozwój e-commerce w Polsce. Rynek e-commerce w parze z sharing economy to symbole czasów najnowszych, które rosną w siłę w znaczącym tempie, przy silnym wykorzystaniu internetu. Na ten moment wartość sprzedaży przez kanał e-commerce w Polsce szacuje się na 39 mld PLN. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek znana marka nie posiadała swojego sklepu w sieci internetowej. Odnosząc się do danych World Economic Forum, e-commerce do 2026 roku ma stanowić 40% całej sprzedaży, a może i więcej.

E-commerce w Polsce i na świecie, rosnące w tak szybkim tempie, rodzi wiele pytań i budzi dyskusje, m.in. na gruncie prawa podatkowego. Tak jak określone aspekty prowadzenia sprzedaży przez internet zostały już uregulowane – jak na przykład rozliczenie w podatku VAT tzw. sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju lub z terytorium kraju, czy kwestia ujmowania sprzedaży online na kasach fiskalnych, tak wciąż spornymi obszarami pozostaje zagadnienie rozpoznawania przychodów dla celów podatku dochodowego czy też obrotu dla celów podatku od towarów i usług na terytorium kraju, na którym znajdują się nabywcy towarów czy usług oferowanych przez e-commerce. Określone aspekty biznesowe sprzedaży online, jak np. istnienie tzw. showroomów, powoduje, że klasyfikacja podatkowa transakcji jest niejednoznaczna. Showroomy to miejsca, w których fizycznie można obejrzeć czy wypróbować produkt, jednak niekoniecznie musi się to wiązać z zakupem. Klient może wybrać interesujący go model, który w sklepie-showroomie widnieje w formie ekspozycji, żeby później i tak zamówić go przez kanał ecommerce ze względu na przykład na korzystniejszą cenę czy też inne warunki zakupu.

Z punktu widzenia sprzedającego, niemającego innej stałej placówki w Polsce i niezarejestrowanego jako polski podatnik, taki showroom może spowodować obowiązek wykazania określonych przychodów podatkowych w Polsce. Generalną zasadą z punktu widzenia podatku dochodowego jest opodatkowanie zagranicznego przedsiębiorcy w państwie jego rezydencji podatkowej. W przypadku jednak, gdy w Polsce zostanie stwierdzone powstanie tzw. zakładu, dochód powinien być również opodatkowany w Polsce. Zakład to abstrakcyjne pojęcie, które służy ocenie, czy działalność przedsiębiorstwa poza granicami kraju rezydencji jest na tyle intensywna, że uzasadnia wykazanie za granicą i opodatkowanie tam, w tzw. państwie źródła, dochodów osiąganych z prowadzonej tam działalności. Generalnie, o powstaniu zakładu decydują trzy przesłanki: (i) istnienie placówki, (ii) stały charakter placówki, (iii) jej wykorzystywanie do prowadzenia w całości lub co najmniej w części działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że koncepcja zakładu dla celów podatku dochodowego (permanent establishment) nie jest tożsama z zakładem dla celów podatku VAT (fixed establishment). W praktyce oznacza to, że wspomniany showroom może spowodować obowiązek rozliczania w Polsce podatku VAT z tytułu sprzedaży na terytorium Polski, natomiast taki obowiązek nie powstanie w zakresie podatków dochodowych. W każdym indywidualnym przypadku należy przeprowadzić dokładną analizę stanu faktycznego.

E-commerce to przede wszystkim budowanie relacji z klientem za pomocą nowoczesnych narzędzi marketingowych. Polska jest jednym z czołowych rynków wschodzących jeśli chodzi o e-handel. E-commerce to również źródło potencjalnych nadużyć w zakresie rozliczeń podatkowych, z którymi zmaga się Unia Europejska.