Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rząd przyjął projekt ustawy DAC7

Rząd przyjął projekt ustawy DAC7

W dniu 09 kwietnia 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: DAC7), o którym pisaliśmy dwukrotnie na naszym blogu (Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt implementacji Dyrektywy DAC7 oraz Dyrektywa DAC7 – nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która nałoży na operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki sprawozdawcze) Jest to spóźniona implementacja unijnej dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Zmiany w projekcie ustawy DAC7

Względem wcześniejszych założeń projektu wprowadzono następujące zmiany:

  • złagodzenie sankcji za niewywiązanie się z obowiązków przez operatora platformy oraz sankcji złagodzenie sankcji względem sprzedawców (w tym za okres wsteczny),
  • zobowiązanie raportującego operatora platformy do wystąpienia do sprzedawcy o informacje dotyczące tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez tego sprzedawcę warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę, czyli najpóźniej w dniu przekroczenia przez sprzedawcę określonych progów,
  • Wyłączenie z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych okazjonalnych sprzedawców towarów, czyli takich którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 000 Euro,
  • zobowiązanie raportującego operatora platformy do blokowania możliwości wykonania transakcji przez sprzedawcę za pośrednictwem platformy do momentu przekazania przez niego wymaganych ustawą informacji.

Cel wprowadzenia ustawy implementującej dyrektywę DAC7

Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób sprzedających towary i usługi na platformach cyfrowych. To co projekt ustawy w istocie zmienia, to nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem platform cyfrowych. Wprowadzenie ustawy implementującej DAC7 ma w założeniach Ministerstwa Finansów zwiększyć dostępność danych dla administracji podatkowych o dochodach podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych oraz pozwolić na redukcję zjawiska uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej.

Znaczenie ustawy dla polskich podatników

Rząd zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie już od 01 lipca 2024 r. Warto pamiętać, że nowe przepisy znajdą zastosowanie już do podmiotów, które w okresie między 01 stycznia 2023 r. a 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy.

Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy potrzebnych informacji i zaprojektowania, wdrożenia odpowiednich kontroli wewnętrznych i procedur w celu gromadzenia, przygotowania i sprawnego zaraportowania wymaganych informacji do organów podatkowych po wejściu przepisów w życie. Nasi eksperci chętnie udzielą wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.