Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rewolucyjne uproszczenia podatku VAT? Zbliża się Slim VAT

Rewolucyjne uproszczenia podatku VAT? Zbliża się Slim VAT

Rewolucyjne zmiany podatku VAT zostały ogłoszone już w roku poprzednim. Jednak w ostatnich dniach Minister Tadeusz Kościński rozwinął szczegółowe zagadnienia nowego projektu MF. Jak podkreśla Minister, Chcemy upraszczać i ograniczać formalności tak, żeby czas, który poświęcają przedsiębiorcy na rozliczenia, był coraz krótszy.

Czy faktycznie SLIM VAT jest nadzieją na ulepszony system podatkowy dla polskich przedsiębiorców?

Warto wspomnieć, że pobocznym celem projektu jest chęć zminimalizowania luki podatkowej. Dodatkowo, sytuacja pandemii podkreśliła wagę i istotność niesienia pomocy przedsiębiorcom w zakresie czynności podatkowych. Projekt jest szczególnie obiecujący dla departamentów finansowych i księgowych, gdzie zapewnia się znaczną oszczędność czasu.

Jak wskazuje Wiceminister finansów, Jan Sarnowski, SLIM VAT, został skonstruowany ze słów: simple – czyli podatek prosty w obsłudze, local – dostosowany do lokalnej specyfiki państwa i modern – nowoczesny, i innowacyjny względem nowych rozwiązań, które wiąże się ze zminimalizowaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

Lista zmian

Jakie zmiany zapowiada Ministerstwo Finansów w podatku VAT? Przede wszystkim, uproszczone fakturowanie, gdzie nie ma konieczności pozyskiwania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących in-minus przez nabywającego towary bądź usługobiorcę. W konsekwencji proces rozliczenia ma znacznie ulec uproszczeniu. Ponadto, w zakresie faktur korygujących in-plus, czyli zwiększających podstawę opodatkowania, mają zostać wzbogacone o kolejne regulacje prawne w zakresie bieżących rozliczeń. Dodatkowo, termin zastosowania stawki zerowej będzie zwiększony z 2 miesięcy do 6 miesięcy. W nowych przepisach, podatnik uzyska pewność odpowiedniego rozliczania, które będzie wykonywane w sposób bieżący w czasie wystawienia faktur korygujących. Ponadto, podatnik będzie obniżał podstawę opodatkowania i podatku VAT należnego w momencie wystawienia faktur korygujących. Istnieje jeden pewien warunek, z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dokonał porozumienia w zakresie warunków z nabywcą czy usługobiorcą. Jest to jednocześnie zmiana niekorzystna dla odbiorców tych faktur, którym wystawcy będą mogli niejako „narzucić” skorygowanie obrotu.

Co więcej, dla podatnika przewiduje się możliwość wyboru zasad przeliczeniowych dotyczących kursów walutowych w związku z obliczeniami w podatku dochodowym. Natomiast w przypadku wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, podatnik będzie miał swobodę w wyborze zasad przeliczeniowych. W tym przypadku zostanie zmniejszony czas na doprecyzowywanie kursu walut względem pojedynczych transakcji. Ustalenie wspólnego dla obu podatków kursu walutowego do rozliczeń transakcji z pewnością przyczyni się do usprawnienia dotychczasowych rozwiązań.

Istotną korzyścią jest również wydłużony termin odliczeń podatku VAT odbywających się „na bieżąco” do 4 miesięcy. Dzięki temu podatnik ma możliwość ujmowania faktury bez obowiązku korygowania deklaracji podatkowej, co do tej pory było dodatkowym procesem wydłużającym pracę zarówno przedsiębiorców, jak i organów podatkowych. Kolejną korzyścią finansową jest możliwość w zakresie odliczenia VAT z faktur za usługę noclegową na rzecz klienta biznesowego. Dodatkowo, zostanie zwiększony limit na jednorazowe prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł, zaznaczając przy tym, iż jest to limit adekwatny do średniej Unii Europejskiej, co akurat jest wątpliwe (5 eur?).

Wnioski

Podsumowując, zmiany te, mają przede wszystkim polegać na: uproszczeniu korekt faktur na zasadzie eliminacji potwierdzeń ich odbioru, wydłużeniu czasu dla eksporterów i terminie odliczenia podatku VAT na bieżąco do 4 miesięcy, a także zwiększeniu limitu na prezenty o małej wartości.

Warto porównać tutaj dotychczasowe działania organów skarbowych chociażby w przypadku faktur korygujących, gdzie dotychczasowe problemy przedsiębiorców wiązały się z bazowaniem jedynie na interpretacjach czy orzecznictwach w tym zakresie. Wiele tych kwestii budziło sprzeczność między podmiotem, a organami podatkowymi, a w konsekwencji podmioty te, nie miały jednoznacznej i szybkiej odpowiedzi na dany temat. Ten problem wzięto pod uwagę przy konstruowaniu projektu SLIM VATu, gdzie rekomendowane jest wprowadzenie zupełnie nowych przepisów eliminujące ww. problem. Czy faktycznie rewolucja podatku VAT jest znacząca? Projekt wydaje się być obiecujący, jednak odpowiedzi na pytanie – czy faktycznie przyniesie on same korzyści przedsiębiorcom, należy się spodziewać dopiero w 2021 r., a ryzyko „wylania dziecka z kąpielą” – jak w przypadku każdego projektu podatkowego przechodzącego ścieżkę legislacyjną, zawsze jest wysokie.