Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze Plany Kapitałowe – AUTOZAPIS w 2023

Advicero Nexia | Employer Solutions: Pracownicze Plany Kapitałowe – AUTOZAPIS w 2023

1. Obowiązek informacyjny pracodawcy

Każdy podmiot zatrudniający pracowników, ma obowiązek do dnia 28.02.2023 r. poinformować wszystkie zatrudnione osoby, które dotychczas zrezygnowały z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe o ich automatycznym zapisie do PPK w marcu 2023 r. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców, którzy dotychczas nie zawarli umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową z uwagi na rezygnację z PPK wszystkich zatrudnionych osób. Wyjątkiem są tylko podmioty, które ustawowo zostały zwolnione z obowiązku tworzenia PPK, np. pracodawcy prowadzący Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).

Autozapis zgodnie z ustawą o PPK następuje co 4 lata (obecnie w 2023 roku, następnie w 2027).

2.Kto objęty jest ponownym zapisem do PPK?

Ponowny automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy osób zatrudnionych u danego pracodawcy (umowy o pracę oraz umowy zlecenia z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wieku od 18 do 55 roku życia, które dotychczas złożyły pracodawcy deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Tak jak do tej pory, osoby, które ukończyły 55 rok życia nadal będą mogły na swój wniosek przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, natomiast osoby powyżej 70 roku życia nie mogą przystąpić do programu.

3.Sposób poinformowania osób zatrudnionych

Przepisy ustawy nie określają formy, w jakiej podmiot zatrudniający powinien poinformować osoby zatrudnione o autozapisie do PPK. Informacja ta może więc zostać przekazana zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Istotne jest, aby pracodawca był w stanie wykazać, iż taki obowiązek został przez niego zrealizowany we właściwym terminie. W sytuacji, gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązku informacyjnego, może narażać się na negatywne konsekwencje w przypadku kontroli przez uprawnione do tego instytucje.

4.Sposób rezygnacji pracownika z PPK

Osoby zatrudnione, które w dalszym ciągu nie chcą być uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, powinny złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Deklaracja rezygnacji powinna zostać złożona do pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w marcu, jednak nie wcześniej niż z datą 01.03.2023 r.

Dotychczasowe deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w PPK złożone do dnia 28.02.2023 r. tracą swoją ważność z końcem lutego 2023 roku.

Deklaracje rezygnacji złożone po 01.03.2023 r. będą skuteczne do końca lutego 2027 roku.

W załączeniu znajdą Państwo aktualny wzór deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w PPK, którą mogą Państwo przekazać osobom zatrudnionym.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podobne wpisy