Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Pillar II – nowe obowiązki nie tylko dla międzynarodowych korporacji

Pillar II – nowe obowiązki nie tylko dla międzynarodowych korporacji

Wszyscy bombardowani jesteśmy od kilku miesięcy informacjami o kluczowej dla polskich podatników zmianie w podatku VAT, tj. Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W cieniu przygotowań tej reformy pozostaje natomiast inna bardzo istotna regulacja podatkowa, tj. globalny podatek minimalny (Pillar II). Rozwiązanie to ma natomiast wpłynąć na rozliczenia w CIT przedsiębiorstw w ok. 140 krajach, w tym ok. 8 tys. polskich spółek.

Podstawowe założenia

Głównym celem Pillar II jest zapobieganie unikaniu podatku dochodowego poprzez przenoszenie zysków do krajów oferujących realnie niski poziom opodatkowania. Zgodnie z założeniami OECD (będącej pomysłodawcą tego rozwiązania) globalny podatek minimalny ma wynosić 15%, a objęte nim będą międzynarodowe oraz krajowe grupy przedsiębiorstw, których skonsolidowane roczne przychody w co najmniej 2 z 4 ostatnich lat podatkowych przekroczyły 750 mln EUR. Wejście Pillar II w Polsce powinno nastąpić 1 stycznia 2024 r. choć jak dotąd nie został opublikowany stosowny projekt zmian prawa. Bardziej realny jest więc 2025 r. Jeżeli ta ostatnia data się potwierdzi, to kluczowy dla ustalenia zakresu obowiązywania Pillar II dla danego podatnika będzie okres od 2021 do 2024 r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Pillar II, w sytuacji, gdy w danej jurysdykcji obowiązuje bardzo niski poziom oprocentowania, bądź w wyniku zastosowania różnego rodzaju ulg czy zwolnień efektywna stawka opodatkowania (ETR) wynosi mniej niż 15%, podatek wyrównawczy (top-up tax), stanowiący różnicę pomiędzy efektywną stawką podatkową a 15% będzie płacony:

  1. w państwie ostatecznego podmiotu dominującego lub spółki dominującej niższego szczebla,
  2. w krajach poszczególnych jednostek zależnych w przypadku np. jeżeli jurysdykcje podmiotów dominujących nie wprowadziły jeszcze Pillar II.

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Choć nieznany jest jeszcze projekt polskich przepisów wprowadzających Pillar II, to na podstawie Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 w sprawie wprowadzenia globalnego poziomu minimalnego opodatkowania wiemy, że podatnicy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych powinni zawczasu zweryfikować:

  • czy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej mogły przekroczyć w ostatnich latach wskazaną w regulacjach kwotę (750 mln EUR)?
  • czy w którymkolwiek innym kraju, w którym działa grupa kapitałowa zostanie wprowadzony podatek minimalny – i jakie obowiązki generuje to dla polskiej spółki?
  • z jakich ulg, zwolnień, preferencji korzysta nasza spółka i czy oznaczają one, że realna stawka płaconego podatku wynosi mniej niż 15%?

Już teraz warto choć wstępnie odpowiedzieć na powyższe pytania, aby ustalić jaki wpływ nowy podatek minimalny będzie miał na rozliczenia podatkowe spółki i rozważyć ewentualne strategie działania.

Cykl artykułów Advicero o globalnym podatku minimalnym

Mając na uwadze, że przepisy Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 w sprawie wprowadzenia globalnego poziomu minimalnego opodatkowania zawierają szereg skomplikowanych i na pozór niejasnych rozwiązań, w następnych wpisach postaramy się przedstawić Państwu jej podstawowe założenia, w tym m.in.:

  • kogo i kiedy zacznie obowiązywać podatek minimalny;
  • jakie obowiązki spoczywać będą na spółkach będących częścią podatkowej grupy kapitałowej;
  • jaka będzie rola księgowych przy wypełnieniu nowych obowiązków.