Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Od 2020 roku zmiany w VAT nie tylko w zakresie transakcji łańcuchowych

Od 2020 roku zmiany w VAT nie tylko w zakresie transakcji łańcuchowych

W związku z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2018/1910 zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE (dalej: Dyrektywa) od 1 stycznia 2020 r. państwa członkowskie będą musiały wprowadzić istotne zmiany regulujące opodatkowanie VAT handlu w ramach Unii Europejskiej. Na naszym blogu pisaliśmy już o nowych zasadach w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych. W niniejszym wpisie chcemy zwrócić uwagę na regulacje Dyrektywy dotyczące magazynu call-off stock.

Magazyn call-of stock odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie, po ich przybyciu do państwa członkowskiego. Obecnie na gruncie VAT takie zdarzenie powoduje, że w państwie członkowskim wyjścia towarów rozpoznawana jest dostawa, a w państwie członkowskim przybycia towarów najpierw wewnątrzwspólnotowe nabycie, a następnie dostawa krajowa. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy, które mają uprościć ten system, przemieszczenie przez podatnika towarów do innego państwa członkowskiego w ramach procedury magazynu call-of stock nie będzie uznawane za odpłatną dostawę towarów. W związku z tym:

  • podmiot wysyłający towary (samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej) – rozpozna dostawę zwolnioną towarów(dokonaną w państwie członkowskim, z którego towary zostały wysłane/przetransportowane);
  • pomiot będący odbiorcą towarów rozpozna wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów(w państwie, do którego towary zostały wysłane/przetransportowane).

Z perspektywy podatników wysyłających lub transportujących towary istotne jest to, że w celu skorzystania ze zwolnienia z VAT w związku z dostawą, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu muszą oni znać nie tylko tożsamość podatnika, do którego towary są wysyłane lub transportowane, ale również jego numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez to państwo członkowskie, do którego towary są wysyłane lub transportowane.

Dodatkowo na każdego podatnika, zarówno przemieszczającego towary w ramach procedury magazynu call-off stock jak i podatnika, któremu takie towary są dostarczane, Dyrektywa nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji towarów, która umożliwi organom podatkowym zweryfikowanie prawidłowości prowadzonych rozliczeń. Co więcej, każdy podatnik zidentyfikowany dla celów VAT będzie zobowiązany do składania:

  • informacji podsumowującej, zawierającej dane nabywców, do których dostarczał własne lub nabyte w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towary;
  • informacji o numerze indentyfikacyjnym VAT podatników, dla których towary wysyłane lub transportowane w ramach procedury magazynu typu call-off stock są przeznaczone.

Wspólne ramy dokumentacji wpisują się w główny cel wprowadzenia nowelizacji, którym jest harmonizacja prawa mająca zbliżać wspólnotowe ustawodawstwo do takiego, jakie obowiązywałoby w jednym państwie.

Państwa członkowskie są zobligowane do stosowania tych przepisów od 1 stycznia 2020 roku.