Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowy pakiet podatkowy – sprawiedliwe skuteczne i zrównoważone opodatkowanie

Nowy pakiet podatkowy – sprawiedliwe skuteczne i zrównoważone opodatkowanie

W związku z pojawieniem się pandemii w wielu krajach przedstawione zostały projekty wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych obecną sytuacją. W Polsce również istnieją takie rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Możliwość odroczenia podatku, skorzystanie z dofinansowania bądź inna forma wsparcia, to tylko niektóre z proponowanych rozwiązań, aby wspomóc przedsiębiorców w walce z obecną sytuacją na rynku gospodarczym. Ale nie tylko w Polsce przedsiębiorcy potrzebują pomocy i wsparcia. W ostatnim czasie konieczność pomocy zauważyła także Unia Europejska, która przedstawiła nowy pakiet podatkowy w celu odbudowy gospodarki europejskiej. W dniu 15 lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła specjalny plan działania w sprawie opodatkowania na nadchodzące lata. Zaproponowany pakiet podatkowy ma na celu odbudowę gospodarki oraz doprowadzenie jej do wzrostu gospodarczego. Głównym priorytetem jest sprawiedliwe i proste opodatkowanie w celu ochrony dochodów publicznych, które w obecnym czasie pozwolą na ożywienie gospodarki. Dodatkowo należy zauważyć, że pod tymi dwoma hasłami „sprawiedliwe” oraz „proste” kryje się wiele zmian i inicjatyw, które zostały zaprezentowane przez Komisję Europejską.

W związku z przedstawionym nowym pakietem podatkowych planowane są działania w następujących obszarach:

1.zmiany dotyczące podatków – jest to zbiór 25 inicjatyw, które Komisja Europejska planuje wdrożyć do 2024 r. Oprócz uproszenia systemu podatkowego celem jest również wspieranie uczciwych przedsiębiorców i ograniczenie przeszkód podatkowych oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorców na jednolitym rynku. Planowane zmiany uwzględniają także wszech obecną cyfryzację. W celu skutecznego zwalczania oszustw podatkowych mają zostać wykorzystane nowe technologie. Zgodnie z przedstawionym planem działania wprowadzone zmiany mają na celu:

  • uproszczenie podatków, aby przepisy były bardziej przejrzyste,
  • zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorców, np. podczas rejestracji NIP i VAT, płatności lub innych czynności związanych z podatkami, w szczególności gdy dotyczy to podatników, którzy chcą podjąć pracę lub założyć firmę w innym państwie członkowskim – procedura powinna być prostsza i sprawniejsza, aby nie stanowiła zbyt wielu formalności,
  • dostosowanie administracji podatkowej do zmieniających się realiów (cyfryzacja) oraz skuteczniejsza walka z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania,
  • pomoc państwom Unii Europejskiej w egzekwowaniu istniejących przepisów podatkowych, gdyż zapewnienie bezpiecznych dochodów z podatków umożliwi wsparcie przedsiębiorców w tak trudnych czasach,
  • promocja prawa podatników oraz zwiększenie ich świadomości prawa,
  • zmiany mogą również dotyczyć takich towarów jak wyroby tytoniowe – poprawa przepisów w zakresie wyrobów akcyzowych,

2. wniosek w sprawie współpracy administracyjnej (DAC7) – Komisja Europejska zaproponowała zmianę Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w zakresie rozszerzenia przepisów unijnych dotyczących przejrzystości podatkowej na platformie cyfrowej. Zmiana ta ma obejmować podmioty, które dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi za pośrednictwem platformy cyfrowej. Automatyczna wymiana informacji o generowanych dochodach przez sprzedawców pozwoli na określenie kwoty do zapłaty podatku, ale także zmniejszy obciążenie administracyjne nakładane na platformy cyfrowe.

3. Komunikat prasowy dotyczący dobrego zarządzania podatkowego w Unii Europejskiej oraz poza nią – celem jest propagowanie sprawiedliwego i przejrzystego systemu opodatkowania oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji nie tylko na rynku europejskim, ale także na całym świecie. Propozycją jest reforma kodeksu postępowania, w celu przeciwdziałania konkurencyjności podatkowej oraz szkodliwości podatkowej, a także ulepszenie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych do współpracy państw spoza UE.   

Dodatkowo należy zauważyć, że oprócz zaproponowanych zmian w celu uproszczenia i sprawiedliwego opodatkowania ważną kwestię jest również osiągnięcie Europejskiego Zielonego Ładu, czyli uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dlatego pozyskane środki oprócz inwestycji w celu dalszego rozwoju gospodarczego będą także przeznaczone na innowacje i rozwiązania ekologiczne.

Przedstawione zmiany mają na celu wspieranie uczciwych przedsiębiorców i ułatwienie poprzez zmniejszenie obciążenia administracyjnego. Dodatkowo skuteczniejsze pozyskiwanie dochodów publicznych i skuteczna walka z oszustwami podatkowymi może spowodować ożywienie gospodarcze w Europie. Jednak czy zmiany te faktycznie posłużą przedsiębiorców okaże się dopiero za jakiś czas, ale wiadomo, że należy się przygotować na kolejne zmiany w podatkach.

Przedstawione plany działania według Komisji Europejskiej spotkały się z aprobatą polskiego rządu. Stworzenie rynku, na którym firmy będą mogły handlować i inwestować w całej Europie daje duże szanse dla gospodarki, ale stwarza także zagrożenia. W szczególności istotnym zagrożeniem są raje podatkowe, a brak kontroli na granicach może spowodować, że wypłacane zyski między krajami nie będą opodatkowane. Jak wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski „Polska była pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który ograniczył możliwość korzystania z „pomocy antycovidowej”, w przypadku przedsiębiorstw powiązanych z rajami podatkowymi” – są przypadki nieudzielenia pomocy przedsiębiorcom, których beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową w raju podatkowym. Zwrócono również uwagę na znaczną lukę w podatku VAT w Unii Europejskiej, która stanowi prawie 140 mld Euro i szereg prac, które należy dokonać w zakresie tego podatku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że państwa europejskie różnią się między sobą efektywnością oraz zaawansowaniem technologicznym administracji podatkowych. Jednak mimo wielu różnic i pracy jaką należy włożyć, aby osiągnąć obrane cele, Polska chce dzielić się wiedząc oraz zwiększyć skuteczność prowadzonych działań.