Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowości w składkach ZUS w 2018 r. – jedna E-składka na jeden numer rachunku składkowego

Nowości w składkach ZUS w 2018 r. – jedna E-składka na jeden numer rachunku składkowego

Już od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą opłacane jednym przelewem na jeden, nowy numer rachunku składkowego.

Od 1 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła płatnikom listem poleconym informację o nowych numerach rachunku. Zamiast robienia trzech albo czterech przelewów miesięcznie, płatnicy będą wysyłali tylko jeden łączny przelew obejmujący składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2018 r. składki będą opłacane zwykłym przelewem, takim, jakim np. obecnie jest dokonywana opłata za telefon czy prąd. Na przelewie zostanie wpisana tylko jedna kwota i tylko jeden numer rachunku bankowego – nowy numer rachunku składkowego. Ta wpłata od razu zostanie zaksięgowana na odpowiednim koncie płatnika i automatycznie rozliczona przez ZUS..

Każda taka wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z przesłanej ostatniej deklaracji rozliczeniowej. W przypadku posiadania zaległości wobec ZUS, podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Co istotne dla płatników, jeśli do końca grudnia 2017 roku nie zostanie im dostarczona informacja o numerze nowego rachunku albo jeśli list zostanie zagubiony, powinni sami skontaktować się z ZUS celem ustalenia numeru do wpłat. Co więcej, o ile nie będą znali nowego numeru rachunku, nie będą mieli możliwości opłacenia składek w 2018 roku, ponieważ dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 roku.

[Already as of January 1st, 2018, all social security contributions will be paid with one bank transfer to a new unique settlement account. For full version of this article pls contact office@advicero.eu ]