Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe terminy dla dokumentacji cen transferowych – rozporządzenie już obowiązuje

Nowe terminy dla dokumentacji cen transferowych – rozporządzenie już obowiązuje

Od 1 stycznia 2017 r. na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanym spoczywają nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Są one uzależnione od wysokości przychodów i kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zrealizowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym, a także od przekroczenia określonych przez ustawodawcę progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów. Oprócz przygotowania samej dokumentacji, podatnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP. Termin, w jakim należało dokonać tych czynności to (co do zasady) termin złożenia zeznania podatkowego.

Ze względu na dużą ilość obowiązków jakie zostały nałożone na podatników oraz ze względu na to, że, termin ich realizacji przypada tego samego dnia, podatnicy zwracali uwagę, że realizacja ta wymaga dużego nakładu pracy, czasu i środków.

W związku z wątpliwościami podatników w zakresie stosowania nowych przepisów oraz trudnościami ze sporządzeniem dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach Ministerstwo Finansów zdecydowało o wydaniu stosownego rozporządzenia wykonawczego, które obowiązuje od 15 marca 2018 r.

Dzięki rozporządzeniu termin na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
  • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenie do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP)

– został wydłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Co istotne, wydłużenie terminu do złożenia uproszczonego sprawozdania nie wpływa na termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Podatnicy będą obowiązani złożyć zeznanie podatkowe tak jak dotychczas (tj. do 30 kwietnia w przypadku podatników PIT lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym w przypadku podatników CIT).

Zgodnie z rozporządzeniem odroczenie obowiązku dokumentacyjnego obejmuje dokumenty, których termin złożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami upływa w roku 2018 i 2019. Oznacza to, że zmiany obejmą podatników obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej zarówno za 2017 jak i 2018 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało praktyczne wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie dokumentacji cen transferowych. Wyjaśnienia zawierają m.in. wskazówki, w jaki sposób złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz jak wypełnić uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP. Wyjaśnienia mają jedynie charakter informacyjny, należy zatem pamiętać, że nie wiążą one organów podatkowych.

[New deadlines for transfer pricing documentation – regulation is already is force. For more details please contact us at office@advicero.eu]