Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowa rzeczywistość – jak prowadzić biznes bezpiecznie w niebezpiecznych czasach

Nowa rzeczywistość – jak prowadzić biznes bezpiecznie w niebezpiecznych czasach

W związku z obecną ogólnoświatową sytuacją pandemii koronawirusa wiele firm musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz przygotować się na zmiany w dotychczasowym modelu prowadzenia biznesu.

Najważniejsze ze zmian dotyczą chociażby sposobu pracy części lub całych zespołów (praca zdalna), ale na tym się nie kończą. Re-modelowania wymagają procesy biznesowe, również te związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych, spełnianiem wymogów prawnych, zapewnieniem ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa jako podatnika i płatnika. Wiąże się to z koniecznością innego spojrzenia na ważność określonych procesów, zmianą priorytetów, potrzebą wdrożenia procesów, które usystematyzują i dostosują dotychczasowe działania.

Pierwszym wyzwaniem, ale tez szansą, jest odpowiedzialne skorzystanie z rozwiązań oferowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Ustawodawca zaproponował przedsiębiorcom szereg rozwiązań, które mają chronić przedsiębiorców przed kryzysem (więcej na ten temat ->tutaj<-). Planowane są kolejne rozwiązania, jak zmiany do obecnej wersji tarczy (mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat tarczy antykryzysowej 3.0 ->tutaj<- oraz ->tutaj<-).

Chociaż z założenia oferowane rozwiązania mają wzmocnić pozycję ekonomiczną podatników, to warto pamiętać że nie mogą z nich korzystać wszyscy przedsiębiorcy. Nieuprawnione skorzystanie z oferowanych ulg i dofinansowania może wiązać się z poważnymi konsekwencjami podatkowymi i prawnymi.

Z drugiej strony, rozwiązania dla części przedsiębiorców mogą być niesatysfakcjonujące. W takim przypadku warto przeanalizować, czy dotychczasowe regulacje podatkowe, przewidziane czy to w Ordynacji podatkowej, czy w ustawach o podatkach dochodowym, nie dają możliwości skorzystania z takich mechanizmów, które spełnią potrzeby przedsiębiorcy w czasie kryzysu gospodarki.

Niektóre rozwiązania – przewidziane tarczą antykryzysową – działają automatycznie i nie wymagają składania odrębnych wniosków (jak np. odroczenie terminu płatności wybranych podatków czy należności publicznoprawnych). Wiele z nich wymaga jednak działania przedsiębiorcy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku lub przygotowanie dokumentacji.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wyboru formy pomocy.

Jest to pierwszy etap naszych prac, na podstawie którego uzyskają Państwo informację, z jakiej formy pomocy i w jakim wymiarze można skorzystać.

Po przeprowadzeniu analizy, w zależności od jej wyniku, zaproponujemy kolejne działania:

 • Przygotowanie wniosków, dokumentów i oświadczeń w zakresie wybranej formy pomocy.
 • Ewentualne złożenie wniosków do właściwych instytucji na podstawie pełnomocnictwa w przypadku trudności po stronie przedsiębiorcy w samodzielnym wysłaniu dokumentów.
 • Obsługa procesu udzielania ulgi czy finansowania (kontakty z organami, przygotowywanie uzupełnień na żądanie organów).
 • Ewentualne przygotowanie środków odwoławczych w przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia pomocy.
 • Współpraca oraz bieżący kontakt z instytucjami finansującymi, organami podatkowymi czy ZUS w okresie korzystania z pomocy.

Dodatkowo:

 • Porady dotyczące prawa pracy, m.in. w zakresie zapytań związanych z pracą zdalną pracowników, wymiarem czasu pracy i jego zmianą, postojowym, zmianami warunków zatrudnienia
 • Porady dotyczące prawa pracy w zakresie zatrudniania zagranicznych pracowników
 • Porady dotyczące korzystania z zasiłków opiekuńczych i innych form wsparcia
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i składek ubezpieczeniowych – wnioski o umorzenie, odroczenie, zapłatę w ratach
 • Badanie istniejących warunków dostaw, na wypadek zakłóceń lub niewykonania umów, porady dotyczące zmian warunków umownych
 • Porady dotyczące aspektów prawa rynku kapitałowego w związku ze stanem epidemii
 • Doradztwo w zakresie trudności w płynności finansowej i kwestiach odpowiedzialności zarządu

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Paulina Marcula, pmarcula@advicero.eu – prawo pracy, rozliczenia z pracownikami

Aneta Bugalska, abugalska@advicero.eu – kwestie księgowe i rachunkowe

Mirosław Siwiński, msiwinski@advicero.eu – prawo handlowe, kodeks cywilny, wnioski do organów podatkowych w sprawie ulg podatkowych i w zapłacie składek ubezpieczeniowych

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, kklimkiewicz@advcero.eu – analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, doradztwo strategiczne