Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 31.01.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 31.01.2021 r.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Wnioskowanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 możliwe jest do dnia 14 lutego 2021 r.

Zasady wnioskowania o dodatkowe świadczenie z ZUS i warunki jego przyznania określone w rozporządzeniu nie uległy zmianie w porównaniu do dotychczas obowiązujących. Do skorzystania ze świadczenia wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku swojemu pracodawcy.

Przypominamy, iż prawo do otrzymania dodatkowego zasiłku będzie przysługiwało:

  • rodzicom dzieci do lat 8
  • rodzicom dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • rodzicom dzieci do lat 18 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
  • rodzicom dzieci do lat 24, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy chorobowej za każdy dzień opieki nad dzieckiem. Ponadto, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie pomniejsza puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko na podstawie zasad ogólnych.