Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Czasowe ułatwienia w akcyzie – kaskada rozporządzeń

Czasowe ułatwienia w akcyzie – kaskada rozporządzeń

W czasach panującej pandemii Ministerstwo Finansów wypuściło serie uproszczeń w przepisach dotyczących akcyzy. Poniżej przegląd kilku z nich.

Zwolnienia z akcyzy

20 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. To zbiór kilku ułatwień  dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Obecnie zgodnie z artykułem 31a ustawy o akcyzie zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Po uprzednim wystawieniu faktury oraz uzyskanym oświadczeniu, w którym obliguje się do wykorzystania surowca zgodnie z przeznaczeniem ustawowego zwolnienia.

W projekcie czytamy, że przy sprzedaży krajowej węgla w widełkach 200 kg – 3000 kg wyłączony będzie (czasowo) obowiązek uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, czyli na cele opałowe. Warunek nie musi być spełniony, jeżeli potwierdzenia odbioru dokonuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Nie trzeba również sprzedawcy okazywać dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość finalnego nabywcy. Rodzi to pytanie, czy za okres obowiązywania rozporządzenia przedmiotowe warunki formalne nie będą weryfikowane?

Rozporządzenie Ministra Finansów ma funkcjonować do końca stanu zagrożenia epidemicznego, a obowiązki trzeba będzie dopełnić do 3 miesięcy po zniesieniu stanu zagrożenia.

E-papierosy

Kolejne nowe rozporządzenie tym razem w kwestii e-papierosów. Mianowicie chodzi o zwolnienie
z oznaczania znakami akcyzowymi płynów do e-papierosów, do którego obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca. Chodzi tutaj o tak zwane banderole, które miały by pieczętować liquidy e-papierosowe.

Podczas pandemii koronawirusa jest problematycznym drukowanie takich znaków akcyzowych dlatego czasowe zwolnienie zostało wydłużone aż do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Trzeba pamiętać jednak że branża papierosów elektronicznych mimo apelów przedsiębiorstw i tak zostanie opodatkowana efektywnie od 1 lipca. To aż 0,55 zł na każdy wyprodukowany mililitr płynu. Do końca czerwca składano deklaracje „zerowe”. W praktyce branża zatrudniająca około 3 tysięcy osób może znacząco ucierpieć.

Przez rządzących również został zauważony spadek sprzedaży piwa. W lokalach jak restauracje czy hotele z powodu ich zamknięcia pozostało sporo piwa, które termin przydatności do spożycia zwyczajnie się skończył.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia zmieniające rozporządzenie
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dodano przepis epizodyczny 44a. Podatnikowi, który zniszczy zwrócone piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej
od zwróconego i zniszczonego piwa. Polski Związek Producentów Piwa zawnioskował o to rozwiązanie i bardzo słusznie. Takie zwroty piwa powinny pozwolić uchronić konsumentów przed sprzedażą przeterminowanego piwa po odmrożeniu lokali.

Kolejno projekt rozporządzenia z dnia 23 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych. Upraszcza się zbiorcze zgłoszenia celne do przesyłek zwolnionych z cła i niezwolnionych
z opodatkowania prezentów których wartość nie przekracza równowartości 45 euro.

Wszystkie powyższe zmiany trzeba rozpatrywać pozytywnie i każde takie ułatwienie w ciężkim okresie jest potrzebne.