Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Jasne stanowisko odnośnie przedawnienia zwrotu dotacji oświatowej

Jasne stanowisko odnośnie przedawnienia zwrotu dotacji oświatowej

Advicero Nexia wygrało sprawę dotacjobiorcy, któremu zakwestionowano wykorzystanie dotacji oświatowej o orzeczono do zwrotu kwotę kilku milionów złotych.

Jest to jedno z orzeczeń, w którym z sukcesem powołano się na przedawnienie prawa do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem po upływie 5 lat od koca roku, za który została udzielona.

Znaczenie tego wyroku wyraża się w potwierdzeniu sposobu liczenia przedawnienia prawa do zwrotu dotacji oświatowej od momentu, w którym organ dotacyjny ma prawo do jej skontrolowania, tj. po jej wypłaceniu.

Po pierwsze sąd nie zgodził się z poglądami SKO, iż moment ten wyznacza doręczenie wystąpienia pokontrolnego, z którego dotacjobiorca mógł się dowiedzieć o wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, co należy uznać za słuszne – naruszałoby to bowiem zasadę pewności prawa, skoro w zasadzie w każdym czasie organ mógłby wszcząć kontrolę.

Po drugie zdaniem Sądu choć istniały w tym zakresie spór w orzecznictwie i pojawiały się różne poglądy w tym zakresie, to obecnie uznać można za ugruntowane stanowisko, iż w przypadku dotacji oświatowej stosujemy art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (a nie art. 68), a początkiem biegu terminu przedawnienia jest koniec roku, w którym wypłacono dotację.

Po stronie zespołu TAX w Advicero Nexia sprawę prowadzili Mirosław Siwiński i Anna Kozanka

(wyrok WSA w Lublinie, sygn. I SA/Lu 3/20)

Podobne wpisy