Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Podatek handlowy – TSUE odrzucił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia podatku handlowego w Polsce

Podatek handlowy – TSUE odrzucił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia podatku handlowego w Polsce

Podatek handlowy – TSUE odrzucił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia podatku handlowego w Polsce. W roku 2016 Polska próbowała wprowadzić podatek od sprzedaży detalicznej, którego podatnikami stałyby się w praktyce największe sieci handlowe. Zgodnie z założeniami planowano wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Podatek miał obowiązywać od września 2016 roku.

Komisja Europejska powzięła wątpliwości w roku 2016 czy taka konstrukcja podatku nie faworyzuje w praktyce mniejszych sklepów i sieci handlowych i stanowi ukrytą pomoc publiczną. Zostało wszczęte postępowanie i wydany został nakaz zawieszenia stosowania podatku jeszcze przed datą jego formalnego obowiązywania. Polska nie zgodziła się i odwołała od tej decyzji wskazując podobieństwo formy do podatków działających we Francji czy Hiszpanii.

W czwartek 16 maja Polska wygrała sprawę w Sądzie w kwestii podatku od sprzedaży. Sąd uznał , że konstrukcja podatku nie stanowi formy pomocy publicznej dla wybranej grupy przedsiębiorców.

W praktyce pojawia się więc możliwość, że Polska będzie mogła znowu pobierać podatek handlowy. Szacuje się, że w przypadku największych sieci handlowych podatek jakie były należny od jednego podatnika wynosiłby od kilkunastu do nawet ok 0,5 mld PLN.